Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo on Tampereen keskustassa sijaitseva yksityinen museo, joka on keskittynyt kuvaamaan maamme 90-vuotisen itsenäisyyden syntyvaiheita ja sitä seuranneita vuosikymmeniä.

Museo haluaa välittää nykyísille sukupolville viestin siitä itsenäisyystahdosta, joka maassa vallitsi 1900-luvun alussa. Museo haluaa välittää myös viestin siitä, miten suojeluskunta- ja lottajärjestöt 1920- ja 1930-luvuilla rakensivat tätä maata.
Museo ylläpidetään vapaaehtoisvoimin, jonka vuoksi se on avoinna vain tilauksesta. Esittelemme sitä kuitenkin mielellämme aiheesta kiinnostuneille ryhmille.

ILMAN SUOJELUSKUNTIA JA LOTTA SVÄRDIÄ
EI OLISI SYNTYNYT ITSENÄISTÄ JA VAPAATA SUOMEN VALTAKUNTAA.

Museomme on kunnianosoitus niille vapaaehtoisille suojeluskuntalaisille ja lotille, jotka itsenäisyytemme syntyvaiheissa ja alkuvuosikymmeninä pitivät tärkeänä kotia, uskontoa ja isänmaata.
Museomme on kunnianosoitus tämän päivän vapaaehtoisille suojeluskuntalaisten ja lottien sekä sotilaspoikien ja pikkulottien henkistä perintöä vaaliville ihmisille, jotka pitävät tärkeänä tällaisen näyttelyn olemassaoloa ja ovat tuoneet kodeissaan olevia esineitä nähtäväksi.
Museomme on kunnianosoitus niille vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestötoimijoille, jotka pitävät tärkeänä menneiden sukupolvien henkisen ja aineellisen perinnön välittämistä tämän päivän ihmisille.


Museon esite; linkki.


Maakuntaneuvos Matti Hokkanen:

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon 
synty vuonna 2005

Ks. linkki.