KOKOELMAT

Kokoelma-ohjelma

Museomme toiminnan ja kokoelmatyön välineeksi on valmistunut kokoelma-ohjelma, jota tullaan aika ajoin päivittämään museon toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutoksien myötä. Kokoelma-asioiden lisäksi ohjelmaan on kirjattu museon toiminta-ajatus, tavoitteet ja strategiat sekä museotoimintaa määrittävät tekijät.

Oleellisen osan ohjelmasta muodostavat periaatteet ja käytännöt (= prosessit), miten kokoelmia kartutetaan, vastaanotetaan, luetteloidaan, säilytetään ja huolletaan. Edelleen ohjelmassa määritellään turvallisuuskysymykset sekä myös kokoelmien saavutettavuus ja museoiden verkottumisen periaatteet.

Kokoelma-ohjelman laadinnassa asiantuntijana toimii museomme hallituksen jäsen, Vapriikin museoamanuenssi Tiina Paavola.

Kokoelma-ohjelma, ks. linkki