Pikkulottien merkki

Pikkulotat hoitivat oman osansa

Pikkulotat olivat Lotta Svärd-järjestön vastine suojeluskuntien Oravakomppanioille, myöhemmin Sotilaspojille.  Järjestön nuoriso-osasto. Pikkulotat osallistuivat moniin Lotta Svärd-järjestön tehtäviin. Toki tietenkin sellaisiin, jotka luonteeltaan soveltuivat nuorisoikäisille.

Pikkulottien arvomaailman perusta olivat "Pikkulottain Kultaiset Sanat".

Lotta Svärd -järjestön tyttötyön alkuunpanijana oli järjestön puheenjohtaja Fanni Luukkonen vuonna 1931. Kasvatustyö perustetuissa osastoissa tapahtui uskonnollis-isänmaallisessa hengessä ja erityistä huomiota kiinnitettiin hyvään käyttäytymiseen myös jokapäiväisessä elämässä.

Sodanaikainen toiminta

Lotta Svärd - järjestön 1940 vuosikertomuksessa on lueteltu jaostoittain ne tehtävät joihin pikkulotat osallistuivat talvisodan aikana. Jatkosota ei tuonut toiminta - alueeseen merkittäviä muutoksia. Tehtävät tulivat kuitenkin vastuullisemmiksi. Useissa tapauksissa vanhemmat tytöt saattoivat ottaa vastuulleen lottien tehtäviä ja vapauttaa siten lottia lähtemään komennukselle sotatoimialueelle.

Vuoden 1943 vuosikokouksessa muutettiin pikkulotta-nimitys lottatytöksi. Nimenmuutosta toivoivat ennen kaikkea varttuneemmat pikkulotat, joiden tehtävät olivat aivan samoja kuin isojenkin lottien työt.

Talvisodan aikana pikkulotat olivat apuna lääkintätehtävissä, he auttoivat muonitustoimissa, korjasivat vanhoja ja tekivät uusia varusteita sekä osallistuivat keräystoimintaan. Nämä työt jatkuivat myöhemmin myös jatkosodassa. Lottatytöt hoitivat tehtäviä mm. ilmasuojelukeskuksissa, ensiapuasemilla, puhelinkeskuksissa, varuskorjaamoissa, ilmavalvonnassa sekä sotasairaaloissa. Jatkosodan aikana lottatyttöjen määrä kasvoi merkittävästi. Sodan päättyessä heitä oli yli 50 000.

Sotilaspoikien ja pikkulottien/lottatyttöjen yhteistyö

Sotilaspojilla ja pikkulotilla/lottatytöillä oli sotiemme aikana runsaasti yhteistyötä, joka perustui sekä organisoituun toimintaan että yhteenkuuluvuuteen. Heillä oli yhteisiä juhlia ja he osallistuivat samoihin keräystempauksiin ja talkoisiin. Merkittävä tapahtumasarja oli kotijoukkojen esikunnan kaikissa sotilaspoikaosastoissa pidettäväksi määräämä työnjuhla. Juhla pidettiin marraskuun 22. päivänä 1942. Viimeinen yhteinen valtakunnallinen tilaisuus oli jatkosodan päättymisen jälkeen loka-marraskuun vaihteessa 1944 vietetty lottatyttöjen ja sotilaspoikien maanpuolustusviikko.

Järjestöjen lopettaminen

Sotilaspoikatyö loppui Neuvostoliiton painostuksen johdosta marraskuun 11. päivänä 1944 suojeluskuntajärjestön lakkauttamisen myötä. Lottatyttöjen toiminta päättyi puolestaan 23.11. samana vuonna Lotta Svärd -järjestön lakkauttamisen yhteydessä.
Lainaus www.sotilaspojat.fi