Etusivu / Museo / Museoyhdistys

museoyhdistys

Museon näyttelyä ylläpitävä taustayhteisö on Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistys ry. Yhdistyksen (silloiselta nimeltään Tampereen Suojeluskunta- ja Lottaperinneyhdistys ry) perustava kokous pidettiin Tampereella 8.6.2004 ja se merkittiin yhdistysrekisteriin 6.9.2005 numerolla 192.313.

Yhdistyksen tarkoituksena on suojeluskunta-, ja lotta-, sekä marsalkka Mannerheim-tietouden, perinteen ja kulttuurin vaaliminen kokoamalla ja pitämällä yllä museokokoelmaa, jonka nimi on Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo.

Yhdistyksen säännöt tästä

jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisena jäsenä voi olla sekä yksityishenkilö että yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja jonka hallitus kirjallisesta hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Jäsen voi olla vuosijäsen tai ainaisjäsen.

Kannatusjäsen on henkilö tai rekisteröity yhteisö, joka tukee yhdistyksen aatteellista toimintaa ja tarkoitusperiä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäseninä on museon tarkoitusta tärkeinä pitäviä yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019

Vasemmalta eturivissä varapj. Veikko Parkkinen, Sirkka Ojala, pj. Kari Nykänen, Aili Huhtinen, Inga Saraste ja Tiina Paavola. Takarivissä vasemmalta Petteri Järvinen, Torsti Tulenheimo, Juha Heinonen ja Hannu Wirola. Kuva: Markku Rauhalahti.

HM, kapteeni evp Kari Nykänen, puheenjohtaja
Asessori Veikko Parkkinen, varapuheenjohtaja
Jäsenet:
Lehtori Juha Heinonen
Kasvatustiet. tohtori Aili Huhtinen
Opiskelija Petteri Järvinen, sihteeri
Päätoimittaja Sirkka Ojala, viestintävastaava
Kokoelmakeskuksen päällikkö Tiina Paavola
Pikkulotta, rouva Inga Saraste
Insinööri Torsti Tulenheimo, taloudenhoitaja
Dipl. insinööri Hannu Wirola

Tähän kansioon on tallennettu yhdistyksen keskeiset toimintavuosien asiat.

 

Jäsentiedotteet:   1/2019    2/2019   3/2019    4/2019

 

Tulossa pian.   

 

Jäsentiedotteet:   1/2018    2/2018   3/2018    4/2018

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on suojeluskunta-, ja lotta- sekä marsalkka Mannerheim-tietouden, perinteen ja kulttuurin vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää museokokoelmaa, jonka nimi on Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseo. Yhdistys on Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liiton jäsen. Puheenjohtaja Markku Rauhalahti on vuodesta 2015 alkaen ko. liiton hallituksen jäsen.

Säännöissä tarkoitettu museonäyttely sijaitsee vuokratiloissa Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n ja Tampereen Reserviupseerit ry:n omistamassa As Oy Ilmarinportissa Väinölänkatu 2 sijaitsevassa noin 120 m2:n suuruisessa tilassa. Museokokoelmien vakuutusturvaa ja turvajärjestelyjä pidetään yllä yhteistyössä tilojen omistajayhteisöjen kanssa.

Yhdistystoiminta
Järjestetään uuden “Suojeluskunnat ja Lotta Svärd” -näyttelyn avajaiset ja esitelmätilaisuus tiistaina, 23.1.2018 klo 17.30 Kalevan lukiolla.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään maanantaina, 5.3.2018 klo 18 museolla. Kokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä: FT Tuomas Hoppu: Jääkärikirjeet.

Osallistutaan muiden perinneyhdistysten järjestämiin Vapaussodan 100-vuotistapahtumiin. Osallistutaan “Pirkanmaan museokompassi” -museoportaaliin. Ylläpidetään yhteyksiä jäseninä oleviin ja muihinkin maanpuolustus- ja perinneyhteisöihin sekä muihin museoihin ja keräilijöihin. Tiedotetaan museosta ja sen näyttely- ja esitelmätarjonnasta. Nettipalvelua osoitteessa www.pirkanperinto.fi ylläpidetään. Museoesitettä hyödynnetään markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteyksissä. Museolla on myyntiartikkeleina alan kirjallisuutta ja pienpainatteita.

Tarjotaan museoyhdistyksen jäsenille mahdollisuutta osallistua Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen järjestämään Porkkalaan, Hankoon ja Ahvenanmaalle suuntautuvaan sotahistoriamatkan 24–26.5.2018.

Jäsentoiminta ja sidosryhmäsuhteet
Jatketaan sekä kehitetään jäsenhankintaa. Yhdistyksen jäsenyyttä tarjotaan mm. museokävijöille, esitelmätilaisuuksissa, Pirkan Viestin välityksellä sekä esitteillä. Jäsenyhteyksiä ylläpidetään jäsentiedotteilla, joita lähetetään 2-3 kpl.

Museotoiminnan kehittäminen
Tarkistetaan museon strategia ja toimintamuotoja ottaen huomioon mm. digitalisointi, huoneistokysymys, perinneyhdistysten verkostoituminen, museon aihe-alueen mahdollinen laajentaminen ja yhdistyksen taustan laajentaminen. Yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteena on saada museokokoelma tarkoituksenmukaisiin tiloihin, joissa on riittävästi varastotilaa ja joissa näyttelyt voidaan esitellä paremmin yleisölle. Tavoitteena on palvella kokoelmilla myös Tampereen museotoimen (Vapriikin) sekä muidenkin museoiden näyttelytarpeita. Keskeinen museoammatillinen yhteistyökumppani on Tampereen museotoimi (Vapriikki).

Varaudutaan toimenpiteisiin sen varalta, että museo joutuu luopumaan nykyisistä toimitiloista.

Pyritään vaikuttamaan Suomen aselakien sisältöön niin, että historiallisesti arvokkaat asekokoelmat voidaan säilyttää.

Kokoelmatoiminta
Kokoelmapolitiikka
Kokoelmia hoidetaan vuonna 2012 päätetyn kokoelmaohjelman mukaisesti. Kokoelmien varastotiloja järjestellään uudelleen. Osa kokoelmista tullaan siirtämään säilytykseen Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen.

Kokoelmien kartunta ja luettelointi
Museokokoelmat koostuvat suojeluskunta-, Lotta Svärd-, Mannerheim- ja sotiemme perintö -aiheisista esineistä, julkaisuista, dokumenteista ja kuvista. Tallennustyötä jatketaan kokoelmapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Museolle on vuosien varrella kertynyt ylimääräistä sekä muutoinkin kokoelmaan soveltumatonta materiaalia. Tätä pyritään tietoisesti vähentämään soveltuvin keinoin.

Jatketaan kokoelmien luettelointia yleisten museoperiaatteiden mukaisesti ja käyttämällä hyväksi tietokantaohjelmistoa niin, että kokoelmat palvelevat, niin omia tarpeita, kuin myös Vapriikin ja muiden museoiden tarpeita. Luetteloinnin yhteydessä esineet valokuvataan. Jatketaan myös valokuvien luettelointia ja tallennusta museoiden yhteiseen Siiri-tietokantaan.

Kokoelmien konservointi ja suojaus
Kokoelmien konservointia jatketaan tarpeiden mukaan. Aselain uudistuneet määräykset otetaan huomioon. Osa kokoelmatyöstä tehdään museon jäsenistön vapaaehtoistyönä. 

Näyttelytoiminta
Perusnäyttely
Perusnäyttelyä kehitetään edelleen siten, että kokoelmamme tulevat siinä parhaiten esille.

Erikoisnäyttelyt
Itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 liittyvänä hankkeena valmistamaamme uutta näyttelyä “Suojeluskunnat ja Lotta Svärd” kierrätetään ainakin kahden vuoden ajan, kahden-kolmen viikon jaksoina oppilaitoksissa ja kirjastoissa sekä muissa yleisöpaikoissa. Näyttelystä tehdään versio museon kotisivulle.

Pirkkahämäläisten Talvisota -näyttelyn sekä Lotta Svärd 90 -näyttelyn aineistoja hyödynnetään mm. museon nettisivujen kautta ja tarjoamalla niitä yhteisöjen käyttöön.

Muu näyttelytoiminta
Kokoelmien kaksoiskappaleista valmistetaan siirrettäviä “mininäyttelyitä”, joita voidaan sijoittaa pidempiaikaisesti ikäihmisten palvelutaloihin tai muihin vastaaviin tiloihin.  Tähän liittyen osallistumme myös aktiivisesti ja vuorovaikutuksellisesti esineittemme ja toimintamme esittelyyn asukkaille.

Annetaan asiantuntija-apua ja lainataan museoaineistoja muiden yhteisöjen järjestämiin maanpuolustusperinteen näyttelyihin.  Suunnitellaan avoimien ovien päiviä rajoitetuille kävijäryhmille.

Talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, tukimaksuilla ja lahjoituksilla. Tilavuokraan haetaan rahoitustukea Tampereen kaupungilta ja hankkeisiin eri rahastoista.

Välilehden sisältö
Sulje Valikko